17-06-2011 -

  2011-06-17  Sankt Peterburge buvo paminėta Gedulo ir vilties diena
...
 

31-05-2011 -

2011-05-31 Susitikimas su lietuvių bendruomenėmis Sankt Peterburge
...
 

Kalėdinis kapeliono sveikinimas
...
 

Kupiškio bažnyčioje skambėjo Peterburgo lietuvių balsai
...
 

-

Šiaurės Vakarų Rusija - lietuvių katalikų bendruomenės
...