Литва в Петербурге

 
 

Uzsienio lietuviu reikalu koordinavimo komisijos 2011-04-08 d. posedzio protokolas

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos 2011 m. balandžio 8 dienos posėdžio protokolas.