Литва в Петербурге

 
 

В Купишкской церкви звучали голоса Петербургских литовцев

Kupiškio bažnyčioje skambėjo Peterburgo lietuvių balsai

          Lapkričio 28 dieną Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje lankėsi ir per Šv.Mišias giedojo Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos choras „Neringa“. Sovietinės okupacijos metais Sankt Peterburgo lietuvių katalikų bažnyčiose nebuvo giedama lietuviškai. Šis choras tarsi tęsia garsias lietuvių profesionalaus bažnytinio giedojimo tradicijas, nes carinės Rusijos laikais Sankt Peterburge patį stipriausią lietuvišką chorą yra įkūręs ir jam vadovavęs garsus kompozitorius, vargonininkas ir choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. Po kelių dešimtmečių pertraukos Sankt Peterburgo kapeliono dek. dr. Rimanto Gudelio ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininko, Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesoriaus Ginto Želvio dėka vėl atgijo lietuviškas religinis giedojimas Sankt Peterburgo parapijoje, t.y. buvo suburtas lietuvių bendrijos choras pavadinimu „Neringa“. Šis choras gieda kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį lietuviškose mišiose, koncertuoja Lietuvoje ir kaimyninėse lietuvių bendruomenių kolonijose Rusijoje - Petrozavodsko, Murmansko, Maskvos miestuose.
         Šiais metais Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos choras dalyvavo Tarptautiniame kamerinių chorų sakralinės muzikos festivalyje „Cantate Domino“ Kaune ir grįždami aplankė savo kapelioną Kupiškio kleboną dek. dr. Rimantą Gudelį bei pamalonino Kupiškio parapijiečius savo giedojimu. Po Šv.Mišių parapijos namų salėje įvyko susitikimas, kuriame kartu su tautiečiais iš Sankt Peterburgo bendravo ir giedojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos choras, buvo klausomasi ir kitų choro „Neringa“ kūrinių. Klebonas R.Gudelis susitikime padėkojo abiems chorams ir taip pat juos pasveikino Šv.Cecilijos, kuri Europoje buvo laikoma vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėja, dienos proga. Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintas Želvys savo ruožtu dėkojo Kupiškio parapijos klebonui už tai, kad jis suranda laiko aplankyti Šiaurės Vakarų Rusijos lietuvių bendruomenes Murmanske, Petrozavodske ir Sankt Peterburge. Toliau maloniai ir šiltai bendraujant Kupiškio parapijos klebonas ir vargonininkas ta pačia proga pagerbė ilgamečius savo parapijos choristus, kurie daugiau nei dvidešimt metų gieda šioje parapijoje: Algį Jokubėną, Petrą Stanionį, Povilą Kežionį, Vandą Juknevičienę, Olią Šulcienę, Oną Kukenienę, Bronę Indriliūnienę ir Vilhelminą Elskienę. Taigi po vizito svečiai iš Sankt Peterburgo su džiugia nuotaika ir gerais įspūdžiais iš tėvynės patraukė į namais tapusią Šiaurės Rusiją.