Литва в Петербурге

 
 

31-05-2011 Встреча с литовскими обществами в Санкт-Петербурге

2011-05-31 Susitikimas su lietuvių bendruomenėmis Sankt Peterburge

Šių metų gegužės mėnesį kapelionas dr.Rimantas Gudelis Sankt Peterburge aplankė Murmansko ir Petrozavodsko lietuvių bendruomenes, kur vyko bendros Šv.Mišios ir susitikimas su bendruomenių atstovais. Prie renginio organizavimo daugiausia prisidėjo generalinis konsulatas ir lietuvių bendruomenių vadovai. Kapelionas dėkoja Murmansko lietuvių kultūros bendrija „Lietuva“ pirmininkui A.Meškai ir Karelijos Lietuvių bendrijos pirmininkei G.Buivydaitei bei generaliniam konsului Sankt Peterburge R.Degučiui už galimybę susitikti, pabūti ir pabendrauti kartu.