Литва в Петербурге

 
 

Mus sveikina su Vasario 16-aja!

Mieli tautiečiai Lietuvoje ir pasaulyje,

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga nuoširdžiai sveikina Jus iškilios ir prasmingos šventės – Vasario 16-osios proga. Valstybės atkūrimo dvasia telydi Jūsų veiklą, o Nepriklausomybės jausmas pažadina kiekvienoje širdyje įkvėpimą kurti savo krašto gerovę, prisiminti garbingą šalies istoriją, tęsti kovotojų už Lietuvos laisvę tradicijas, darbuotis mūsų šiandieninės ir ateities Valstybės labui. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!

Pagarbiai -

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas
LLKS leidinio „Varpas“ redaktorius Algimantas Zolubas
LLKS portalo www.llks.lt vyr. redaktorius Antanas Ališauskas

P.S. Aplankykite Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos portalą www.llks.lt, kuris yra atnaujinamas kasdien. Rašykite mums, dalinkitės mintimis apie Tėvynę ir savo rūpesčius. Jūs esate visada laukiami.

Antanas Ališauskas