Литва в Петербурге

 
 

26.08.2013-30.09.2013 Конкурс для выходцев, учащихся в высших учебных заведениях Литвы, на получение материальной помощи

Государственный фондом обучения объявил конкурс на предоставление материальной помощи детям, внукам и правнукам выходцев из Литвы и иностранцев литовского происхождения, учащимся в высших учебных заведениях Литвы.

Заявки на участие в конкурсе принимаються с 26 августа по 30 сентября 2013 г.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе

на сайте Государственног фонда обучения www.vsf.lt

по тел. (Литва, г. Вильнюс) (810 370 5) 63 91 58

Правила конкурса

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Norintys gauti valstybės paramą, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi būti:1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antros pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).orintys gauti valstybės paramą 2013 m. rudens semestre privalo:1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio pašto sistemas;2. studentas , kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:a) lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.b) išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Išeivio ar užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą (Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama stipendija ir/ar socialinė išmoka.Stipendijos mėnesinis dydis yra 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per mėnesį). Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos.Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus i pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt).Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.