Литва в Петербурге

 
 

Детская школа литовского языка

Mileli vaikai, tėveliai ir kiti šeimos nariai!

Jau tapo gražia tradicija pirmąją mokslo metų pamoką organizuoti LR Generaliniame konsulate, todėl š.m. rugsėjo 16 d. 16.00 val. val konsulato patalpose (Ryleyeva g., 37) įvyks pirmą lietuvių kalbos pamoką. Kaip visada prašau parašyti kas iš jūsų šeimos ateis į konsulatą.

Pagarbiai,

Irina.

 

 

Дорогие дети, родители и все члены семьи!

Уже стало традицией проводить первый урок литовского языка в ЛР Генеральном консульстве, поэтому 16 сентября в 16.00 час. в помещении консульства (ул. Рылеева, 37) пройдет первый урок литовского языка. Как всегда прошу вас написать, кто из членов вашей семьи придет в консульство.

С уважением,

Ирина.