Литва в Петербурге

 
 

Письмо А.Даргявичюса в Совет Общества

По просьбе Антанаса публикую его письмо

 Gerbiami Tarybos nariai,

   p. Vandos sužinojau,  kad šeštadienį  Tarybos posėdis ( pakvietimo negavau).  Negalėdamas  jame dalyvauti  (ryšium su laikinu nedarbingumu), norėčiau  pasidalinti kai kuriomis mintimis dienotvarkėje nurodytais  klausimais.

Džiaugiuosi,  kad pagaliau po pusės metų pertraukos susirinks Taryba ir svarstys Draugijai reikšmingus klausimus.  Ačiū  p. Vandai už dienotvarkės papildymą svarbiu klausimu - pasiruošimas  ataskaitiniam susirinkimui. 

Dabartinė  tarybos darbo patirtis rodo, kad apie svarbius įvykius draugijoje sužinom tik prieš trejetą dienu, kada jau viskas nuspręsta. Pavyzdys, visiems reikšmingos datos -  Lietuvos atkūrimo dvidešimtmečio minėjimas. Tikėjomės, kad bus susaukta taryba ir rimtai apsvarstyta šios šventes pasiruošimo ir šventimo eiga, jos pagrindiniai tikslai. Juk ne eilinė data! Kiekvienas iš mūsų turėjo idėjų, tačiau... Manau, butu labai pravertę tie dokumentinių filmų  fragmentai, kuriuos kruopščiai užrašinėjau tikėdamas papildyti jais šventę. Žinau, gražių idėjų turėjo p.Vanda, p.Vida.  Visada, ruošiant  bet kokį renginį, manau, verta susimąstyti, kuo praturtės kiekvienas iš dalyvių, ką išsineš, kokius jausmus sukels praleistos valandos draugijoje, ar norės dar ne sykį čia pabuvoti.

O dabar norėčiau išreikšti savo nuomone dėl galimų projektu (nors manau , kaip paprastai , mūsų nuomonė nelabai ką reiškia).

1.Projektai turi buti orientuoti į tai, kas labiausia domina čia gyvenančius  žmones - Lietuvos istorija, jos ateitis ir dabartis, kultūra, menas, visa tai kas skatina lietuvybės palaikymą ir išsaugojimą.

2.Projektai turėtų buti nukreipti  į visokio amžiaus žmones ( vaikus, mokinius, jaunimą, suaugusius ir pagyvenusius) , jų dvasinių poreikių tenkinimą, ir orientuoti ne į vienkartinį  veiksmą, o į pastovų darbą, siekiant įtraukti į aktyvia veikla ir bendravimą kuo platesnį  ratą mūsų tautiečių. Šiuo atžvilgiu yra teigiamas Vokiečiu draugijos veiklos pavyzdys.

3. Projektai neturėtu būti nukreipti į atskirų asmenų ambicijų patenkinimą. Atsitiktinai sužinojau apie regionalinio lietuvių laikraščio leidimo projektą. Pastarasis projektas, jeigu jis bus finansuojamas, atitrauks Draugijai skiriamas lėšas , o jo vertė prilygtų vertei labai brangaus projekto - draugijų pirmininkų suvažiavimo  2008 metais. Dabar visiškai aišku , kam jis buvo rengiamas ir kam jis buvo naudingas.

Antra vertus, turima patirtis su laikraščio leidimu  akivaizdziai rodo, kad jis «mirė, dar bemaž negimęs». Priežasčių , manau nereikia aiškinti, jos visiems yra suprantamos.  Deja, nė kiek ne geresnė padėtis ir su saitu - jis nėra informatyvus, neskatina ir neteikia galimybių dalintis nuomonėmis, o taikyta cenzūra daro jį visiškai beprasmišku..

4. Vargu, ar toliau vertėtu ruošti projektus, susijusius su liaudies amatais. Supraskite mane teisingai, aš ne prieš juos. Tikrai tai labai reikšminga lietuvybės   palaikymo kryptis ir Lietuvos vardo garsinimo Peterburge priemonė. Tačiau mes visi žinome, kad tai vyksta pagal oficialias sutartis tarp Lietuvos ir Peterburgo etnografinių muziejų. Todėl mes visada turime galimybę dalyvauti Etnografijos muziejaus ruošiamuose renginiuose. Reikalui esant, pagalba atvykusioms lietuvių grupėms galėtume suteikti savanoriškai , be specialių tam skirtų  projektų.

 Prasyčiau, kad aptariant projektus butu atkreiptas dėmesys į šiuos mano pamąstymus.  Manau, kad tada skuboti  renginiai, imituojantys  Draugijos veikla,  galėtu likti praeityje.

Noreciau, kad mano laiskas butu viesai taryboj perskaitytas ir  be kupiuru ijugtas i  protokola.

Pagarbiai ,

Dargevičius Antanas

 

Vanda Kazanskienė:

Visiškai pritariu šioms kolegos A. Dargevičiaus mintims. Be to, manyčiau, kad beprasmiška svarstyti naujus projektus, prieš tai nepateikus ataskaitos už pernykščius.

Atsiprašau, kad dėl nesveikatos negaliu dalyvauti posėdyje.

             

ДИСКУССИЮ ЧИТАЙ В ФОРУМЕ: http://www.litvavpeterburge.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=29&Itemid=29&func=view&catid=17&id=143#143