Литва в Петербурге

 
 

Koordinavimo komisija

Globali Lietuva“ sieks mažinti takoskyrą tarp „jie“ ir „mes“
2010-04-24
 

D.Dokšaitės nuotr.

www.lietuviams.com

Vakar, balandžio 23 dieną, Vilniuje į pirmąjį darbinį posėdį šiais metais susirinko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Šarūnas Adomavičius posėdyje pristatė ,,Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos kryptis.

Pasak komisijai vadovaujančio premjero Andriaus Kubiliaus, „Globalios Lietuvos“ strategija siekiama ne tik skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, bet ir užtikrinti dinaminę protų ir idėjų pusiausvyrą bei apykaitą tarp užsienio šalyse ir Lietuvoje gyvenančių piliečių.

„Esu tikras, kad naują Lietuvos kaip diasporos tautos pobūdį ir naująsias emigracijos teikiamas patirties ir veiklos galimybes atspindi gana radikaliai besikeičianti mūsų valstybės ir Vyriausybės politika. Mes tai vadiname „Globalios Lietuvos“ koncepcija. Globali Lietuva – tai tautos visuma, sujungta į transnacionalinį globalų socialinį ir politinį organizmą, padedantį užtikrinti Lietuvos autonomiškumą, socialinį, ekonominį, kultūrinį ir politinį gyvybingumą globalizacijos sąlygomis ir Lietuvos tautos egzistenciją globalioje erdvėje“, – sakė Ministras Pirmininkas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad svarbiausias iššūkis – pasiekti, kad neliktų takoskyros tarp „mes“ ir „jie“.

„„Globalios Lietuvos“ kūrimo strategijos tikslas – puoselėti lietuvišką tapatybę, stiprinti tarpusavio ryšius ir skatinti visus pasaulio lietuvius įsitraukti į Lietuvos valstybės gyvenimą, prisidėti prie Lietuvos gerovės, pažangos ir nacionalinių interesų plėtros“, – posėdyje teigė Š. Adomavičius.

Jo žodžiais tariant, ,,Globalios Lietuvos“ sukūrimas ir įgyvendinimas yra nacionalinė užduotis, kurią įgyvendinti galima tik darniu valstybės institucijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės darbu.

„Į šį darbą turi įsitraukti visos suinteresuotos mokslo, verslo, kultūros bendruomenės, prie jo turėtų prisidėti Lietuvoje ir užsienyje įvairias interesų grupes jungiančios nevyriausybinės organizacijos“, – sakė viceministras.

Komisijos posėdyje taip pat aptarta, kaip išsaugoti užsienyje esantį Lietuvai reikšmingą kultūrinį ir istorinį paveldą, stiprinti ryšius su užsienio lietuviais, Lietuvos pilietybės ir kiti svarbūs klausimai.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija įkurta Lietuvos Vyriausybės nutarimu. Komisijai vadovauja ministras pirmininkas Andrius Kubilius, ją sudaro ministrų kabineto nariai ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai.

Komisijai pavesta teikti Lietuvos Vyriausybei siūlymus dėl valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo, valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, rengiamų ar parengtų teisės aktų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, projektų tikslingumo. Pasiūlymai turėtų padėti stiprinti ryšius su užsienio lietuviais, įtraukti juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.