Литва в Петербурге

 
 

Вечер поэзии

Knygynas eureka! (Lietuva) ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge

pristato poetinių muzikinių renginių ciklą

"Eiliuotas arbatos puodelis"

    

Maloniai kviečiame Jus į susitikimą

š.m. kovo 25 d. (ketvirtadienis) 18.30 val.

susitikime dalyvauja

poetai Marius Burokas, Vytas Dekšnys, Vytautas Stankus,

prozininkas Andrius Jakučiūnas

renginio vieta

LR Generalinis konsulatas

Ul. Ryleyeva 37, Sankt Peterburgas

Tel. 812 327 3167

organizatorių kontaktai

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Marius Burokas, poetas, vertėjas, literatūros kritikas.

Gimė 1977.04.30 Vilniuje.

M. Burokas: "Aš eilėraščius dažnai parašau keistose vietose ir būdamas keistokos

būsenos. Neretai jie atsiranda, kai būna baisiai nuobodu."

Vytas Dekšnys, poetas ir vertėjas.

Gimė 1972.10.31 Vilniuje.

V.Kukulas: "..Vis nurodinėjant poeto aliuzijas į kitų menininkų kūrybą, gali

susidaryti įspūdis, kad V. Dekšnys nieko daugiau ir nedaro, tik transformuoja,

interpretuoja, konfrontuoja. Nieko panašaus. Jis kuria - savo pasaulėvaizdį, savo

pasaulio modelį ir save.

Kaip tikras filosofas jis sėdi ant kelmo geriausiame savo eilėraštyje „Savaitėmis ant kelmo", ir jo

pasaulis su kiekvienu minties judesiu vis plečiasi, erdvėja. Paradoksalu, bet paskutiniuose rinkinio

eilėraščiuose, kur daugiausia erdvės vaizdui ir minčiai, kaip pastoviausias meninio vaizdo segmentas

ir įsigali daiktas. Kartais dar ir kaip filosofinė kategorija.."

Andrius Jakučiūnas, prozininkas.

Gimė 1976.07.02 Vilniuje.

A.Jakučiūnas: "Noriu aš to ar nenoriu, esu priverstas gyventi savo paties susikurtoje

tikrovėje, kuri su „gatvės tikrove" bendra turi tik tiek, kiek aš išsaugojęs viltį kada

nors pagaliau suprasti, kas ten vyksta."

Vytautas Stankus, poetas.

Gimė 1984 m. Studijuoja Vilniaus universitete, filologijos fakultete.

K.Navakas: "Įdomūs poetai debiutuoja retai. Paprastai debiutantai vos teįžiūrimi pro

įtakų, sekimų, kompleksų, rutinos ir banalybės ledą. Juk kad ir kiek žiemą pro tą ledą

žvelgsi, žuvies nesimatys.

Ar matosi Vytautas Stankus? Kaip kam. Man labai gražiai matosi. Matyti tai, kad

poetas labai kryptingai ir atsakingai keliauja. Poezija ir yra kelionė, tik daugybė ją

rašančių keliauti net nebando. O šis, regis, taip."

 

 

 

Книжный магазин eureka! (Литва) , Генеральное консульство Литовской Республики в

Санкт-Петербурге, Центральная библиотека им.М.Ю.Лермонтова , Центр современной

литературы и книги

представляют цикл музыкально-поэтических вечеров

«Стихотворная чашечка чая»

Приглашаем Вас на встречи

в пятницу, 26 марта с. г., в 18 час. 00 мин.

в Белом зале Центральной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова

(Литейный пр., 19)

литературная дискуссия

«Россия и Литва: литературные школы - от классики до современности»

На встрече примут участие

литовские поэты Марюс Бурокас, Витас Дякшнис, Витаутас Станкус, прозаик Андрюс Якучюнас, а

также петербургские поэты Владимир Беляев, Андрей Нитченко, Дмитрий Григорьев

и во вторник , 30 марта с. г., в 19 час. 00 мин.

Центр современной литературы и книги

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Набережная Макарова, 10/1,

тел. 328-67-08

На встрече примут участие

поэты Марюс Бурокас, Витас Дякшнис, Витаутас Станкус, прозаик Андрюс Якучюнас

Контактная информация

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Марюс Бурокас, поэт, переводчик, литературный критик.

М. Бурокас: «Обычно в голове рождается одна строка, которая постепенно превращается в

стихотворение. Когда необходимо высвободить из головы эти мысли, я должен срочно бежать

куда-нибудь и записывать, поскольку я, в отличие от других поэтов, не ношу с собой ни

записную книжку, ни ручку.»

Витас Дякшнис, поэт и переводчик.

Поэт Валдас Кукулас: «...При постоянных ссылках на творчество других поэтов может

показаться, что В. Дякшнис ничем другим, кроме как трансформацией, интерпретацией,

конфронтацией и не занимается. Ничего подобного. Он творит - свое миросозерцание, свою

модель мироздания и самого себя..»

Андрюс Якучюнас, прозаик.

Андрюс Якучюнас: «Хочу я этого, или не хочу, но вынужден жить в собственной, мною же

сотворенной реальности, которая с «уличной реальностью» не имеет ничего общего, разве

только то, что имею я сам, сохранив остаток надежды когда-нибудь все-таки разобраться в

том, что там происходит. Но надежды мало, можно сказать, ее почти совсем нет. Из

сказанного ясно, что и в моем творчестве не может отражаться никакая другая реальность, за

исключением той, которую я считаю главной, - а именно реальность моей собственной души, да еще та совсем

слабая, почти нереальная надежда на то, что со временем во мне хоть что-то да изменится. С другой стороны,

именно необоснованность этой надежды является главным моим spiritus movens. Тщетные поиски земли

обетованной, в конце концов, чаще всего все равно приводят к единственной относительно логичной мысли:

если нет возможностей отыскать эту землю, надо ее сотворить самому».

Витаутас Станкус, поэт.

К. Навакас: «Мы редко становимся свидетелями интересного поэтического дебюта. Обычно

дебютантов трудно рассмотреть по ту сторону льда влияний, следований, комплексов, рутины и

общих мест. Сколько ни смотри, зимой подо льдом рыбу не разглядеть.

Заметен ли Витаутас Станкус? Как для кого. Лично для меня он виден очень хорошо. Видно то,

что поэт движется очень целенаправленно и с большой ответственностью. Поэзия - это и есть

странствие, только многие из пишущих странствовать даже и не пытаются. А он, кажется, да».