Литва в Петербурге

 
 

KELKIS IR EIK

Birzelio 24 diena didele grupe lietuvio jaunimo (apie 18 zmoniu) isvyko is Peterburgo ir Maskvos i Panevezi, kur vyko krikscionisko lietuvisko jaunimo saskrydis. Is Peterburgo nuvyko keturi zmones. Mums prisiejo atlykti organizatoriaus ir koordinatoriaus funkcijas, ruosiant si projekta. Jaunimas buvo is Krasnojarsko, Irkutsko, Petrazovodsko, Komi, Tomsko, Maskvos. Skaitau, kad Panevezio renginys turejo didziule nauda lietuviskam Rusijos jaunimui ir organizatoriai sugebejo rasti lesas apmoketi visiems dalyviams uz kelione kokiu transportu jie butu beatvyke. Turime buti dekingi Panevezio Vyskupui Kauneckui, kuris savo iniciatyva uzmokejo kelione jaunimui atvykusiam is minetu miestu lektuvu. Tai buvo didele dovana jauniems zmoniems. Ipatingai mes turie padekoti musu kapelionui R. Gudeliui, kuris atliko dideli darba ir sugebejo itikinti Vyskupa padeti Rusijos jaunimui. Didele grupe jaunimo liko Lietuvoje po renginio ir Lietuva apmokejo visas islaidas uz musu jaunimo stovyklavima Lietuvoje. Skaitau, kad ateiti, mes dalyvausime tokio pobudzio renginiose.

 Su pagarba,
prof. G. Zelvys. Image