Литва в Петербурге

 
 

PRIIMTAS naujas Lietuvos Respublikos pilietybes istatymas!


Š. m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą (spausti čia). Numatoma, kad jis įsigalios 2011 m. balandžio 1 d.

Dabartinio Pilietybės įstatymo galiojimas pratęstas iki 2011 m. sausio 1 d., tačiau Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas projektas, numatantis jo galiojimo pratęsimą iki 2011 m. balandžio 1 d.

Naujasis įstatymas numato daugiau dvigubos pilietybės atvejų. Jame nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę gali turėti:
asmenys, kurie gimdami įgijo Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę,
asmenys, ištremti iš Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., taip pat tokio asmens vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai,
asmenys, pasitraukę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., taip pat tokio asmens vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai,
asmenys, kurie išvyko iš Lietuvos Respublikos po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijo Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę,
asmenys, sudarę santuoką su kitos valstybės piliečiu ir dėl to įgiję kitos valstybės pilietybę,
Lietuvos Respublikos piliečių įvaikinti asmenys,
Lietuvos Respublikos piliečiai, įvaikinti kitos valstybės piliečių,
asmenys, įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka,
asmenys, turintys pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimas ketina kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatyme numatyti dvigubos pilietybės atvejai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Текст Закона можно скачать в форуме (жми сюда)