LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBES ISTATYMAS -

. 01-04-2011

  ( )  

2010-12-02 Seimas priėmė Pilietybės įstatymą su visomis Respublikos Prezidentės pateiktomis pataisomis

2010-12-09 Paskelbtas naujas Pilietybės įstatymas
2010 m. gruodžio 2 d priimtas naujas Lietuvos Respublikos įstatymas (Žin., 2210 NR. 144–7361), kuris pradės galioti 2011 m. balandžio 1 d.

Su įstatymu galima susipažinti čia.